Klubbens Ordensreglement 2015

 Ordensreglement:

 

§ 01. Alle, som vedtægternes paragraf 3 giver hjemmel herfor, kan blive medlemmer af klubben.

 

§ 02. Kontingent betales halvårligt og udgør i øjeblikket følgende satser:

 

                                 Motorcykler og Biler        150.00 kr.

                                 Knallerter                         75.00 kr.

                                 Cykler og andet                40.00 kr.

       

       Pensionister betaler halvt kontingent, dog er cykler samme prissats.

         Ved for sen indbetaling af kontingent (20.01 eller 20.07) tillægges et ekstra gebyr på 50 kr.

§ 03. Indmeldelse i klubben sker via hjemmesiden www.autoklubben.dk  ved henvendelse til

        bestyrelsen eller en nøglemand. Medlemsskabet er gældende når kontingentet er betalt

          Kontingentet betales enten kontant eller via bankoverførsel.

           

           Der skal betales et genindmeldes gebyr på 50 kr. og 150 kr. for et halvår uanset tidspunkt i perioden,

         der gives samtidigt 14 dages karantæne fra indbetalingsdato, hvis et tidligere medlem,(efter 01/2012)

         vælger at blive medlem igen. Ved glemt udmeldelse. 

         

§ 04. Udmeldelse af klubben skal ske skrifteligt til bestyrelsen eller en nøglemand.

         Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§ 05. Udlån af værkstedet sker via hjemmesiden, hvor man booker en ledig tid i bookingkalenderen.

        Alternativt, hvis man ikke har internet, kan man aftale med en nøglemand/kvinde, at få booket en

        tid. Når tiden er booket kontaktes en nøglemand/kvinde pr. e-mail(bedst) eller pr. tlf. for

        aftale om udlevering af nøgle til værkstedet og evt. udlevering af materialer eller specialværktøj.

 

§ 06. Værkstedet kan generelt lånes i højst 3 sammenhængende dage.

        Der kan ikke bookes ny tid før de 3 dage er gået.

 

        Såfremt ingen andre har booket værkstedet ved bookingtidens ophør, kan 3 nye dage bookes i

        umiddelbar forlængelse af en netop overstået 3 dages periode.

 

§ 07. Medlemmer med indregistrerede køretøjer SKAL opgive

        registreringsnummer til kasserer.

 

§ 08. Køretøjets ejer / bruger skal have relation til Nørreby. (Nærmeste familie accepteres).

        Medlemmet skal dog altid være til stede og er 100% ansvarlig med sit eget medlemsskab.

        Reparation for andre, såvel mod betaling som gratis,

        betragtes det som overtrædelse af vedtægternes § 4.

 

§ 09. Låneren af klubben er fuldt ansvarlig for alt værktøj og maskiner i den, i bogen

        Indførte lånetid. Efter brug af værkstedet, afleveres nøglen til en nøglemand efter aftale.

        Nøglemanden godkender afleveringen.(her tænkes på rengøring, oprydning, værktøj osv.)

 

§ 10. Dør, vindue og porten skal være lukkede under brug af skærende, borende slibende

           og andet støjende værktøj uanset på hvilken tid af døgnet og året det finder sted. 

 

§ 11. Nøgle til toilettet hænger på østvendt værktøjstavle.

          Husk at efterlade toilet og håndvask i samme stand, som du finder ! ! !

 

§ 12. Hvis du ikke kan komme til din/den bookede tid/dag, skal du rette eller slette den..

          Husk!! der kan være andre medlemmer der skal bruge værkstedet.

 

§ 13. Er værkstedet ikke rengjort efter benyttelse, rengøres det på den indskrevne låners

          regning min. 300 kr.  Værkstedet kan ikke lånes igen før beløbet er indbetalt. 

 

§ 14. Værktøjet må ikke fjernes fra værkstedet.

 

§ 15. AFFALD OG UBRUGTE RESERVEDELE SKAL FJERNES AF LÅNEREN

 

§ 16. Husk at du som medlem er medansvarlig for klubbens drift.

 

                                                                                                                                                             revideret marts 2015

 

 

CVR. nummer:  34770077 - Bankforbindelse: Arbejdernes Landsbank Taastrup  Reg: 5333  Kontonummer: 0242751